Skip to main content

Ruh sağlığı

Depresyon – Hasta yakinlari için tavsiyeler

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)

Bu bilgilendirme deprasyona maruz kalmış olan kişilerin yakın akrabalarına hitap etmektedir. Akrabaların bu durum karşısında nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi vermektedir.

Ruh sağlığı

Refugium Flucht und Gesundheit

Bu broşür, mültecilere, onların ailelerine ve arkadaşlarına psikolojik hastalıkları tanımalarında yardımcı olmaktadır. Ruhsal sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri veya tekrar elde edebilecekleri hakkında bilgi vermektedir.

Depresyon

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)

Bu broşür, nelerin depresif hastalıkların belirtisi olabileceği ve bu hastalıkların nasıl tedavi edilebileceği konusunda aydınlatıcı bilgiler sunuyor.

Anksiyete bozuklukları

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)

Bu bilgilendirme broşüründe, normal ve hastalıklı korku ile bu konuda hangi tedavi imkanlarının bulunduğu hakkında daha geniş bilgi edinebilirsiniz.