Skip to main content

Das deutsche Gesundheitswesen

Alman sağlık hizmetleri

Almanya’ya hoş geldiniz

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge

Almanya’ya giriş yapmak için nelere ihtiyacım vardır? Nerede Almanca öğrenebilirim? Nasıl ev ve iş bulurum? Diplomalarım veya meslek eğitimim tanınır mı? Bu konular hakkında sizi bu broşür bilgilendirir ve sorularınızı yanıtlar

Sağlık alanına ilişkin bilgilendirici broşür

Bundesministerium für Gesundheit

Bu bilgilendirici broşürde, Almanya’daki sağlık sistemi ile sağlıkla bağlantılı diğer önemli konular hakkında (tıbbi ihtiyaçların giderilmesi, aşılamalar, önleyici tıp uygulamaları, bakım, bağımlılık ve uyuşturucu) bilinmesi gereken genel bilgiler toplanmıştır.