Skip to main content

Alkohol

Alkol

Bir yakınına yardım etmek isteyen herkese yönelik bir öneri

Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen e. V.

Bu broşür, bir bağımlılığa yakalanma tehlikesi olan veya madde bağımlısı olan insanların yakınlarına hitap etmektedir. Broşür hangi bağımlılık türlerinin olduğu, bağımlılığa yol açan maddelerin nasıl etki gösterdiği ve bir bağımlılığa yakalanmış akrabalarınızla olan temasınızla ilgili nereden yardım alabileceğiniz hakkında size bilgiler vermektedir.

Bağımlılık Bir Hastalıktır rehberi

Ethno-medizinisches Zentrum e.V.

Bu rehber, bağımlılık konusuna merak duyanlar, mağdurlar ve yakınları için farklı bağımlılık türleri, bağımlılık yapıcı maddeler, yardım önlemleri ve önleyici tedbirler hakkında bilgiler içeriyor.