Depresyon – Hasta yakinlari için tavsiyeler

Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ)

Bu bilgilendirme deprasyona maruz kalmış olan kişilerin yakın akrabalarına hitap etmektedir. Akrabaların bu durum karşısında nasıl davranmaları gerektiği hakkında bilgi vermektedir.

Psikoterapi Kılavuzu

Betriebskrankenkassen Landesverband Bayern

‘Wegweiser Psychotherapie’ (psikoterapi kılavuzu) bir psikoterapinin başlangıcında ortaya çıkan en önemli sorulara dair bilgiler vermektedir.

Ruh sağlığı

Refugium Flucht und Gesundheit

Bu broşür, mültecilere, onların ailelerine ve arkadaşlarına psikolojik hastalıkları tanımalarında yardımcı olmaktadır. Ruhsal sağlıklarını nasıl koruyabilecekleri veya tekrar elde edebilecekleri hakkında bilgi vermektedir.

Depresyon

Ethno-Medizinisches Zentrum e.V. Hannover

Bu kılavuz, depresyon hakkında bilgi vermektedir. Broşürün, hastalığa maruz kalanlara ve yakın akrabalarına hastalığı daha iyi anlamalarında yardımcı olması ve vaktinde yardım imkânları aramalarında destek olması hedeflenmiştir.