Skip to main content

Koronaya karşı koruyucu aşılama

Long COVID - COVID-19'un muhtemel uzun vadeli sonuçları ile ilgili bilgiler

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

COVID-19 hastalığını atlatmış bazı insanlar, haftalar ya da aylar boyunca çeşitli sağlık şikayetlerinden yakınıyor. COVID-19'un muhtemel uzun vadeli sonuçları Long COVID olarak adlandırılır.

Korona pandemisi döneminde günlük yaşam konusunda 8 basit öneri

Robert Koch - Institut

Bu bilgilendirme grafiği, korona pandemisi şartlarında nasıl davranılması gerektiği konusunda basit önerilerde bulunuyor.

Hijyen korur!

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Afişte, enfeksiyon hastalıklarına karşı kendimizi ve başkalarını koruyabilmek için uymamız gereken en önemli hijyen önlemleriyle ilgili tavsiyeler görülüyor.

Koronavirüs enfeksiyonu ve evde karantina – Temaslı kişilere yönelik için broşür

Robert Koch-Institut

Bu broşür, hastalanmamış ve evde karantinaya girmiş olan kişiler için bilgiler içeriyor.

COVİD-19 hastalığının teyit edilmesi durumunda evde izolasyon

Robert Koch-Institut

Bu broşür, belli koşullar altında tamamen iyileşinceye kadar evde tedavi edilmeleri mümkün olan ve hastalığı hafif geçiren kişilere yönelik bilgiler içeriyor.

Evde karantina veya izolasyon  süresi için ipuçları

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Zor bir dönem için bilgiler ve tavsiyeler